Nguyên tắc đăng ký tên miền :

Tên miền không vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net…
Chỉ gồm các ký tự (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-)
Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.
Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).
Tên miền ngắn gọn, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai.
Tên miền phải liên quan đến tên chủ thể và lĩnh vực hoạt động.

BÁO GIÁ DỊCH VỤ TÊN MIỀN

Tên Miền Việt Nam

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ / NĂM CHUYỂN
.vn 280,000 VNĐ/lần 470,000 VNĐ/năm Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 280,000 VNĐ/lần 340,000 VNĐ/năm Miễn phí
.name.vn 40,000 VNĐ/lần 50,000 VNĐ/năm Miễn phí
.org.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn | .bentre.vn | .binhduong.vn | .hanoi.vn | .longan.vn | .gialai.vn | .binhphuoc.vn | .thanhphohochiminh.vn | .bacgiang.vn | .danang.vn | Tên miền địa giới hành chính khác 190,000 VNĐ/lần 210,000 VNĐ/năm Miễn phí

Tên Miền Quốc Tế

TÊN MIỀN PHÍ ĐĂNG KÝ / NĂM CHUYỂN
.top 99,000 VNĐ/năm Miễn phí
.com | .net | .org | .biz | .info | .us | .name 280,000 VNĐ/năm Miễn phí
.mobi 400,000 VNĐ/năm Miễn phí
.today | .com.co 450,000 VNĐ/năm Miễn phí
.cc | .asia 600,000 VNĐ/năm Miễn phí
.ws | .de 600,000 VNĐ/năm Không hỗ trợ
.co 660,000 VNĐ/năm Miễn phí
.guru 720,000 VNĐ/năm Miễn phí
.tv | .online | .xyz 750,000 VNĐ/năm Miễn phí
.shop 930,000 VNĐ/năm Miễn phí