Các gói VPS chúng tôi cung cấp

 Sử dụng Hosting/VPS tại YOUR DESIGNER giúp tải trang tốc độ, Công cụ quản trị Hosting và Phần mềm có bản quyền và Hỗ trợ 24/7.
Các gói dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp với nguồn tài nguyên phần cứng và phần mềm mạnh mẽ. Đây là một giải pháp phù hợp cho cá nhân và doanh nghiệp muốn sở hữu website có nhu cầu sử dụng tài nguyên lớn nhưng vẫn tiết kiệm chi phí tốt nhất.