QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bảo vệ an toàn:

Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting/VPS của HINATECH để hoạt động dịch vụ, HINATECH có trách nhiệm hỗ trợ phòng chống hacker/hacking dưới mọi hình thức… Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting/VPS của nhà cung cấp khác, sau khi bàn giao Website, HINATECH chỉ hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Website và theo thủ tục qui định hỗ trợ của HINATECH.

Bảo mật:

Hai bên có trách nhiệm và cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin có được của nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hai bên không được sử dụng tài liệu hai bên trao đổi để trao đổi với bất kỳ tổ chức thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của bên cung cấp tài liệu. Nếu một bên làm lộ hay sử dụng thông tin của bên kia ( cố ý hoặc vô ý) gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường cho bên kia theo qui định của pháp luật.

Quyền sở hữu trí tuệ:

Epal là chủ sở hữu và có quyền tài sản đối với Sources Code và các Module mà HINATECH cung cấp. Khách hàng là chủ sở hữu độc quyền về giao diện Website, HINATECH không được phép sử dụng giao diện Website của khách hàng để trao đổi với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu không được khách hàng cho phép. Khách hàng có quyền sử dụng Sources codes và Các Module do HINATECH cung cấp nhưng không được trao đổi, buôn bán cho bất kỳ cá nhân/ tổ chức thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của HINATECH.

TRIỂN KHAI VÀ BẢO HÀNH

Hình thức triển khai

Triển khai trực tiếp : Hướng dẫn sử dụng tại văn phòng khách hàng từ 02-03 buổi (mỗi buổi 03 giờ) đối với các khu vực cách TP.HCM dưới 200 km. Triển khai từ xa:Hướng dẫn sử dụng thông qua điện thoại với các công cụ Teamviewer, Yahoo messenger, Skype, Facebook, Zalo. Kèm theo các video hướng dẫn sử dụng phần mềm được đăng tải trên website HINATECH. Nội dung triển khai: HINATECH chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn thiết lập danh mục và thao tác trên phần mềm. Không bao gồm các công việc nhập liệu dữ liệu vào phần mềm.

Chế độ bảo hành

  • Bảo hành và hỗ trợ sử dụng trong thời gian 01 năm kể từ ngày nghiệm thu dự án đối với khách hàng sử dụng server riêng. Bảo hành miễn phí theo thời gian sử dụng gói hosting tại HINATECH.
  • Thời gian hỗ trợ từ Thứ Hai đến thứ Bảy: 8:30 sáng – 18:00 chiều và hotline hỗ trợ ngoài giờ hành chính.
  • Các kênh tiếp nhận hỗ trợ: Điện thoại, Hotline, Chat trực tuyến (website – facebook), Email, Ticket.
  • Các công cụ trợ giúp có thể được thực hiện qua Teamview, Skype, Yahoo Messenger
  • Yêu cầu hỗ trợ được giải quyết trong thời gian 12 tiếng kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.